Een mijlpaal: het eerste haalbaarheidsonderzoek bij 10 patiënten met PulmoVR. PulmoVR werd met succes toegepast als een aanvullend beeldvormingsinstrument om video-geassisteerde thoracoscopische segmentectomieën uit te voeren. In 40% van de gevallen werd de chirurgische strategie aangepast vanwege de 3-dimensionale VR-gebaseerde evaluatie van de anatomie. Dit onderstreept het potentiële voordeel van aanvullende VR-geleide planning van segmentectomie voor zowel chirurg als patiënt.

https://www.jtcvstechniques.org/article/S2666-2507(21)00253-4/fulltext