Een team van multicenter-chirurgen van het Erasmus MC bestaande uit thoraxchirurgen, plastisch chirurgen en neurochirurgen presenteert een casus van een 74-jarige mannelijke patiënt met een voorgeschiedenis van een plaveiselcelcarcinoom in de linker oksel. De patiënt onderging een multidisciplinaire chirurgische resectie door middel van een verlengde voorvoetamputatie met thoraxwandresectie en reconstructie. Met betrekking tot de complexiteit van de zaak werden patiëntspecifieke reconstructies op basis van 3D virtual reality gebruikt als een aanvullend hulpmiddel bij conventionele computertomografie-beeldvorming om de procedure te plannen

VR chest model

https://www.annalsthoracicsurgery.org/article/S0003-4975(21)00706-2/fulltext