In een kamerbrief met reactie van het kabinet over Virtual Reality schrijft staatsecretaris Mona Keijzer over Virtual Reality. Hierin wordt PulmoVR als voorbeeld genoemd als betekenisvolle innovatie in het medische domein.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/documenten/kamerstukken/2020/12/03/kamerbrief-met-reactie-op-het-rapport-verantwoord-virtueel-bescherm-consumenten-in-virtual-reality