Er is recentelijk een verhoogde interesse in pulmonaire segmentectomiën geobserveerd. Het identificeren van grenzen van segmenten is zeer lastig bij 2-dimensionale Computed Tomography (CT). Het inzetten van Virtual Reality (VR) tijdens de pre-operatieve fase kan een beter inzicht verschaffen in de anatomie van een specifieke patient. Het doel van deze studie is om de toegevoegde klinische waarde te onderzoeken van 3-dimensionale (3D) VR tijdens pre-operatieve planning met gebruik van PulmoVR.

VR chest model

https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2022.08.037